Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi bơi trên biển."

Dịch:I swim in the sea.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Mình nghĩ in the sea chắc bạn đó đang lặn dưới biển thì phải :)

3 năm trước