"Tôi bơi trên biển."

Dịch:I swim in the sea.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Mình nghĩ in the sea chắc bạn đó đang lặn dưới biển thì phải :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.