https://www.duolingo.com/vuthithuydung

Teaching Chinese

I'm Dung. Now I'm a Chinese teacher. If everyone want to study Chinese, I'm ready for teaching you.

4 năm trước

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.