Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/vuthithuydung

Teaching Chinese

I'm Dung. Now I'm a Chinese teacher. If everyone want to study Chinese, I'm ready for teaching you.

3 năm trước

0 Nhận xét