Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy trả lại cái mũ."

Dịch:He returns the hat.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/optimus19

Gives back không được à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trantrungt4

Me too

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/hoangiap

pay cũng không được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghoangphu

He returns the hat, cảm thấy ngộ ngộ sao ấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He returns the hat, He returns the hat, He returns the hat, He returns the hat, He returns the hat, He returns the hat, He returns the hat, He returns the hat

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrcPhng406233

sao lại là returns nhỉ?

1 tuần trước