"Anh ấy trả lại cái mũ."

Dịch:He returns the hat.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/optimus19

Gives back không được à?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trantrungt4

Me too

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoangiap

pay cũng không được

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nghoangphu

He returns the hat, cảm thấy ngộ ngộ sao ấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HiuPhong2

1 ngày trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He returns the hat, He returns the hat, He returns the hat, He returns the hat, He returns the hat, He returns the hat, He returns the hat, He returns the hat

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrcPhng406233

sao lại là returns nhỉ?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiuPhong2

Từ cạnh he,she,it phải có S

1 ngày trước

https://www.duolingo.com/HngLinMai

Thế câu "He sends back the hat" được không? Xem thêm tư liệu hay tổng hợp theo trang trên avatar.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.