1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chúng tôi đã nghe điều đó."

"Chúng tôi đã nghe điều đó."

Dịch:We had heard that.

October 27, 2014

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Triumph.intheSky

tại sao không phải là we have heard that vậy ạ


https://www.duolingo.com/profile/luatnt
  • 1041

mình cũng nghĩ như bạn


https://www.duolingo.com/profile/flyupdream

Vì đây là thì quá khứ hoàn thành, cấu trúc phải là S+had+vp2


https://www.duolingo.com/profile/KristyHoney4321

Đây là quá khứ hoàn thành


https://www.duolingo.com/profile/hoangnp2

"We had listened that" sai ?!


https://www.duolingo.com/profile/luatnt
  • 1041

Nếu dùng "listen" thì phải có "to" bạn ạ. Thêm nữa là listen thường được dùng khi mình "lắng nghe" 1 cái gì đó chăm chú (nghe chủ động, ví dụ như nghe nhạc, nghe giảng) còn "nghe về 1 cái gì đó" (nghe bị động, được người khác kể cho nghe) thì dùng hear.


https://www.duolingo.com/profile/tranttung

mình nghĩ câu này chỉ có 1 đáp án - about = về???


https://www.duolingo.com/profile/SuSuSam

We had heard about that


https://www.duolingo.com/profile/samsamnt

nếu là we heard that được không hè


https://www.duolingo.com/profile/nguynngc1712

được chứ bạn


https://www.duolingo.com/profile/quemoon392002

bạn có kết bạn với mình ko


https://www.duolingo.com/profile/nguynngc1712

ừm cũng được


https://www.duolingo.com/profile/LacNhat

sao trong 1 câu tự luận khác mình chỉ viết we had heard that thì lại sai. mà sao trong câu này cả 2 đáp án lại được chấp nhận?


https://www.duolingo.com/profile/DinhPhuong11

tai sao ko dung past simple


https://www.duolingo.com/profile/ngocminh22102005

listened cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/ngocminh22102005

we have heard that mới đúng chứ


https://www.duolingo.com/profile/ngocminh22102005

quá khứ hoàn thành S + had + Ved2 + O


https://www.duolingo.com/profile/Tannguyen832306

We had heard about that, và we had heard of this place


https://www.duolingo.com/profile/Masteru2

Các bạn có giải thích đó là quá khứ hoàn thành, nhưng mình không hiểu tại sao câu này lại là quá khứ hoàn thành được? Nó diễn ra trước một hành động trong quá khứ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.