Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Thehienngotau

"His adventures are not for me."

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thehienngotau

những cuộc phưu lưu của anh ấy là không dành cho tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh1610

Vì có đgt : are nên phải dịch " những " cuộc ...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
  • 5

Những cuộc phiêu lưu của anh ta không phải vì tôi.

9 tháng trước