Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Thehienngotau

"His adventures are not for me."

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thehienngotau

những cuộc phưu lưu của anh ấy là không dành cho tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh1610

Vì có đgt : are nên phải dịch " những " cuộc ...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 11

Những cuộc phiêu lưu của anh ta không phải vì tôi.

8 tháng trước