"Tôi sẽ nhớ cô ấy rất nhiều."

Dịch:I will miss her so much.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Leehuken

Ko dùng so mà dùng very có được ko vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cung_Phu

I will miss her very much. Sao ko dc ad

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.