Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ nhớ cô ấy rất nhiều."

Dịch:I will miss her so much.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Leehuken

Ko dùng so mà dùng very có được ko vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cung_Phu

I will miss her very much. Sao ko dc ad

3 năm trước