Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ chỉ cho bạn phải làm gì."

Dịch:I will show you what to do.

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gamle0603

i think no

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tun949415

I will show you to do something

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I will show you what to do, I will show you what to do, I will show you what to do, I will show you what to do, I will show you what to do, I will show you what to do, I will show you what to do, I will show you what to do

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Leehuken

I will show you have to do. Có được không mấy bạn

-2
Trả lời3 năm trước