"Tôi sẽ chỉ cho bạn phải làm gì."

Dịch:I will show you what to do.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gamle0603

i think no

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tun949415

I will show you to do something

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I will show you what to do, I will show you what to do, I will show you what to do, I will show you what to do, I will show you what to do, I will show you what to do, I will show you what to do, I will show you what to do

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.