1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi sẽ chỉ cho bạn phải làm …

"Tôi sẽ chỉ cho bạn phải làm gì."

Dịch:I will show you what to do.

October 28, 2014

2 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/gamle0603

i think no

May 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tun949415

I will show you to do something

September 20, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.