Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where do the rich families live?"

Dịch:Những gia đình giàu có sống ở đâu?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nghingo95

những gia đình nhà giàu sống ở đâu mà cũng sai là sao

1 năm trước