"Wheredotherichfamilieslive?"

Dịch:Những gia đình giàu có sống ở đâu?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nghingo95

những gia đình nhà giàu sống ở đâu mà cũng sai là sao

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.