"Có việc gì nữa các bạn muốn tôi làm không ?"

Dịch:Is there something else that you want me to do?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanhop1

Câu này khó thiệt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ksxdcd
ksxdcd
  • 25
  • 154

Do you want me to do anything else? - không đc hả bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Phu_Quoc_1985

what else you want me to do ? Được không vậy

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hungnv84

what else do you want me to do? Sai chỗ nào????

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/quecui

một câu chẳng đâu vào đâu tự dưng lại lòi ra

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.