Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có việc gì nữa các bạn muốn tôi làm không ?"

Dịch:Is there something else that you want me to do?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanhop1

Câu này khó thiệt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ksxdcd
ksxdcd
  • 25
  • 74

Do you want me to do anything else? - không đc hả bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phu_Quoc_1985

what else you want me to do ? Được không vậy

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/quecui

một câu chẳng đâu vào đâu tự dưng lại lòi ra

2 năm trước