Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Later this idea went out of fashion."

Dịch:Sau đó ý tưởng này đã trở nên lỗi thời.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

sau đó ý tưởng này đã lỗi thời !!! Vâng, thiếu chữ BỊ . Hay quá !!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Mong bạn thông cảm. Mình vừa cập nhật lại :)

3 năm trước