"A map of the city always helps."

Dịch:Một tấm bản đồ của thành phố luôn luôn giúp ích.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BacVoThanh

Tại sao ở câu này always ở hiện tại có s thì đúng rồi , nhưng sao helps cũng có s ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BoTom2014

Một tờ bản đồ của thành phố luôn luôn giúp ích cũng sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocKhue5

Mình cũng bị vậy

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.