Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"A map of the city always helps."

Dịch:Một tấm bản đồ của thành phố luôn luôn giúp ích.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BacVoThanh

Tại sao ở câu này always ở hiện tại có s thì đúng rồi , nhưng sao helps cũng có s ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BoTom2014

Một tờ bản đồ của thành phố luôn luôn giúp ích cũng sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocKhue5

Mình cũng bị vậy

1 tháng trước