Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I hear the woman."

Dịch:Tôi nghe thấy người phụ nữ.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sytruong135

"tôi nghe phụ nữ" sao sai nhỉ!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thyngo

Mình cũng không hiểu nữa. Nói chi duolingo.đây là bản "BETA",bản này cũng không hiểu đâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/born_to_fight

Mình cũng bị

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phanz

đáng lẽ phải là tôi nghe thấy tiếng phụ nữ hoặc tương tự như vậy chứ, tôi nghe thấy người phụ nữ thì ko rõ nghĩa cho lắm

3 năm trước