"Quyển sách đó ở trong đoạn tiếp."

Dịch:That book is in the next section.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
  • 14
  • 13
  • 9
  • 2

Quyển sách đó ở trong "khu kế"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.