Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Quyển sách đó ở trong đoạn tiếp."

Dịch:That book is in the next section.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
  • 14
  • 13
  • 9
  • 2

Quyển sách đó ở trong "khu kế"

3 năm trước