"Animals are alive."

Dịch:Những con thú còn sống.

October 30, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thu_k10t

Những con vật thì còn sống sao lại sai?????

January 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ThanPham

tại sao dịch những con vật còn sống thì báo sai hả ban?

October 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dreamstar3625

toi cung sai :(

November 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/anhbaquelua

me too ><

December 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nuest_No.1

trời ơi dịch những động vật còn sống cũng sai nữ là sao ? ức chế qtqđ

January 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hangnguyen009

những động vật còn sống, sao sai chứ?

January 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tuanphomanh

Trinh do cua phan mem moi dat den muc do thoi!!!

February 13, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.