"The street has one meter."

Dịch:Con đường có một dụng cụ đo.

October 30, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Huynhphuocloi85

Tại sao không dịch là " con đường có một mét"

October 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

Vì đáp án " con đường có một mét" là vô nghĩa , không có thực .

December 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

Lúc dịch là một mét, lúc khác dịch là máy đo làm sao dịch cho đúng theo bài học được!!!!

November 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

thì bạn phải căn cứ vào ngữ cảnh của câu đó mà dịch . Vì một từ tiếng Anh có nhiều nghĩa khác nhau . bạn phải linh động mà dịch thôi . Lâu dần sẽ thành quen thôi

December 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/chaudmce

Nên loại câu này ra khỏi dữ liệu.

July 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

chính câu này mới là câu đáng học vì nó giúp ta biết được các ý nghĩa khác nhau của từ "meter" và nhờ đó ta sẽ không phạm phải sai lầm khi dịch câu trên thành một đáp án ngớ ngẩn là " con đường có một mét"

July 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/chaudmce

Vì có một câu như vậy, nên mọi người mới dịch "con đường có một mét". Bạn đã nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả.

July 3, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.