Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You eat an egg."

Dịch:Bạn ăn một quả trứng.

3 năm trước

0 Nhận xét