Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tổ chức có những ban khác nhau."

Dịch:The organization has different departments.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuynTrn

"The foundation has different departments" cũng đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thaulemon

o

2 tháng trước