"Tổ chức có những ban khác nhau."

Dịch:The organization has different departments.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuynTrn

"The foundation has different departments" cũng đúng mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thaulemon

o

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.