Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They are not your pants."

Dịch:Chúng không phải là quần của bạn.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenPhu0

vì sao không dùng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Gia_Khanh

nghĩa là sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanghien

Phát âm giở hơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/line.kind97

Trời ơi mình dịch chúng không phải quần đùi của bạn mà sai:(( pants là quần đùi mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LNgcThc

They vừa dùng để chỉ người vừa chỉ đồ vật hả admin

3 năm trước