"Phòng của tôi không có bất kì cái cửa sổ nào."

Dịch:My room does not have any windows.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ng.hoanghiep

my room does not have any window mới là đúng chứ nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhductai

sau any phải là một danh từ số nhiều.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuong-pham

Any dùng cho danh từ đếm đc số nhiều và danh từ không đếm được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenquyarc

My room là số ít sao lại dùng have mà phải has nhỉ ? Hay có does ở trước rồi nên dùng have? ai giải thích cho mình với :((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lime_hele_oscar

tl cho bạn nè sau do, does dùng động từ nguyên mẫu sau am, is, are dung Ving

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/lime_hele_oscar

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/anhduy643080

My room does not have any windows

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chizky

any window chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhductai

sau any phải là một danh từ số nhiều.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

My room does not have any windows

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Any windows bat ki cai cua so nao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/3a25

nó kêu TẤT CẢ mà chả bao giờ thấy nó có 2 câu đúng ??!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dandysilly

Hic. K dung have no dc ah? Luc nao dung does not have. Con luc nao dung have no vay mod???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Ở đây the room là số ít nên phải là has, the room has no windows

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.