"Phòng của tôi không có bất kì cái cửa sổ nào."

Dịch:My room does not have any windows.

October 30, 2014

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ng.hoanghiep

my room does not have any window mới là đúng chứ nhỉ?

October 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huynhductai

sau any phải là một danh từ số nhiều.

November 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thuong-pham

Any dùng cho danh từ đếm đc số nhiều và danh từ không đếm được

August 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/chizky

any window chứ nhỉ

November 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huynhductai

sau any phải là một danh từ số nhiều.

November 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyenquyarc

My room là số ít sao lại dùng have mà phải has nhỉ ? Hay có does ở trước rồi nên dùng have? ai giải thích cho mình với :((

December 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lime_hele_oscar

tl cho bạn nè sau do, does dùng động từ nguyên mẫu sau am, is, are dung Ving

September 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/lime_hele_oscar

September 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/anhduy643080

My room does not have any windows

September 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dandysilly

Hic. K dung have no dc ah? Luc nao dung does not have. Con luc nao dung have no vay mod???

January 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Ở đây the room là số ít nên phải là has, the room has no windows

March 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

My room does not have any windows

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

Any windows bat ki cai cua so nao

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/3a25

nó kêu TẤT CẢ mà chả bao giờ thấy nó có 2 câu đúng ??!

October 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Thng145766

Sau 'any' không dùng 'the' à? Thanks

October 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phamthihoa10

dùng là my room has not any windows được ko vậy ad

January 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lime_hele_oscar

has no window mới đc bạn ei

September 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/minhthy12354

Nhà nghèo dữ vậy,ko có 1 cái cửa sổ nào hết

May 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lime_hele_oscar

September 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/haiha104425

Vãi không có cái cửa sổ nào để thở à

August 24, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.