Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I trust this brand of computers."

Dịch:Tôi tin thương hiệu của những máy tính này.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/linh1314

"tôi tin những cái máy tính của thương hiệu này" chứ??? dịch như trên nghe tréo ngoe quá

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Bạn dịch mới là dịch tréo ngoe đó! "Brand of computers" = "thương hiệu của những máy tính", chứ ai lại dịch ngược như bạn.

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

0
Trả lời4 tháng trước