"TheEarthisnotthecenteroftheuniverse."

Dịch:Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chuong18
Chuong18
 • 25
 • 9
 • 9
 • 241

Quả đất không phải là trung tâm của vũ trụ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nvdminh

Trái đất không ở trung tâm vũ trụ cúng đúng mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hungphannguyen

The earth/ is not /the center of the universe/

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3
 • 11

The Earth is the only planet with life until now

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kekistanese
Kekistanese
 • 24
 • 14
 • 13
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 49

But it's the only one that matters, cuz we live in it.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trieuthanhtran

"trái đất không ở trung tâm của vũ trụ" được không?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/BiVnTp2
BiVnTp2
 • 25
 • 2
 • 259

Trái đất và quả đất không giống nhau sao?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.