1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The Earth is not the center …

"The Earth is not the center of the universe."

Dịch:Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ.

October 31, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Chuong18

Quả đất không phải là trung tâm của vũ trụ.

July 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nvdminh

Trái đất không ở trung tâm vũ trụ cúng đúng mà

October 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hungphannguyen

The earth/ is not /the center of the universe/

September 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

The Earth is the only planet with life until now

November 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Kekistanese

But it's the only one that matters, cuz we live in it.

October 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trieuthanhtran

"trái đất không ở trung tâm của vũ trụ" được không?

March 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BiVnTp2

Trái đất và quả đất không giống nhau sao?

November 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

The Earth is not the center of the universe. And you are too.

March 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

You are not the center of my life.

August 22, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.