"Anh ấy đã đánh bại anh trai của mình."

Dịch:He beat his brother.

November 1, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/huongima

Lúc nào cũng "Bạn đã nhớ trong giải pháp này"

November 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/peter.le.nt

Đã là anh của mình thì chắc phải là đàn ông, nên không cần phải dịch là anh trai

June 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ThuTho520908

My brother chứ sao lại his brother.

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phatcui78

anh trai cua anh ay chứ không phải anh trai của bạn

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

tiếng Việt rắc rối vậy đó ;) ANH TRAI MÌNH = anh trai của người nói, hay anh trai của người được nói đến

June 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dieuthuftu54

uk, công nhận, tiếng Việt mình cũng hơi rắc rối ha ^^

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HuyLng2

Y chan mà để đáp án khác mệt thịt

March 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/huy142686

his elder brother = his brother ???

August 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Chu259601

Anh trai là older brother chứ ạ

June 20, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.