Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã đánh bại anh trai của mình."

Dịch:He beat his brother.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huongima

Lúc nào cũng "Bạn đã nhớ trong giải pháp này"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/peter.le.nt

Đã là anh của mình thì chắc phải là đàn ông, nên không cần phải dịch là anh trai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuTho520908

My brother chứ sao lại his brother.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phatcui78

anh trai cua anh ay chứ không phải anh trai của bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

tiếng Việt rắc rối vậy đó ;) ANH TRAI MÌNH = anh trai của người nói, hay anh trai của người được nói đến

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dieuthuftu54

uk, công nhận, tiếng Việt mình cũng hơi rắc rối ha ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLng2

Y chan mà để đáp án khác mệt thịt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huy142686
huy142686
  • 25
  • 11
  • 10
  • 50

his elder brother = his brother ???

1 năm trước