"The book is mine."

Překlad:Ta kniha je moje.

November 1, 2014

8 komentářů
Tato diskuse je zamčená.


https://www.duolingo.com/profile/eame1985

jaky je rozdil mezi "my" a "mine" - proc je tu "mine" - diky


https://www.duolingo.com/profile/Nemesis_NaR

"My" se pojí se jménem, "Mine" jako přivlastňovací zájmeno stojící samostatně.

Příklad: "This is my house." vs "This house is mine."


https://www.duolingo.com/profile/Gymnastical

in an earlier exercise, my book was má kniha. now it's saying I have to use moje in this sentence, where the pronoun comes after the noun being possessed. Does position of the pronoun have something to do with it or is another factor playing a role?


https://www.duolingo.com/profile/Nemesis_NaR

They both should be perfectly interchangable and you actually could have reported it here :-)

The only problem with the sentence "Ta kniha je má" is that the "má" could be understood as verb "has" and "je" as "them". Therefore, without context, "The book has them" is also a valid translation of the sentence "Ta kniha je má." And that's the reason why it's still missing and "moje" sounds much better here though "má" is also ok.


https://www.duolingo.com/profile/jgstcd

The system accepts "Ta kniha je má", but it sounds rather unnatural. Officially the two forms are interchangeable, but in reality they aren't. In most situations one form or the other sounds better, but there aren't any clear rules, unlike English, where it's very easy to explain why it's "my book" but "the book is mine".


https://www.duolingo.com/profile/Fandaskater

Škoda, že anglický rozhovor s "Gymnastical" není přeložen do češtiny.


https://www.duolingo.com/profile/Voyta
Mod
  • 1789

K ničemu by vám nebyl, Gymnastical se zde učí česky a ptá se na rozdíl mezi "moje kniha" a "má kniha" a na vliv umístění přivlastňovacího zájmena ve větě. Nemesis_NaR říká, že mezi "moje" a "má" žádný rozdíl není a jen upozorňuje, že "má" je i tvar slovesa "mít" a "je" může být i ukazovací zájmeno. A jgstcd jen upozorňuje, že "moje" v tomto případě zní lépe než "má".


https://www.duolingo.com/profile/Fandaskater

Nevěděl jsem, že cizinci se zde učí česky. Ten rozhovor patří jen pro "Gymnastical". Možná není na škodu trocha české gramatiky, protože z některých diskuzí je patrné, že Češi česky moc neumí.

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.