"Open the box!"

Dịch:Mở cái hộp ra!

November 1, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/toc_ngo

Mở cái hộp đi

November 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhatpmn

mở cái hộp

July 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Tychuotsmk

Mớ cái thùng xem cũng đc mà

July 17, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.