"Openthebox!"

Dịch:Mở cái hộp ra!

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/toc_ngo

Mở cái hộp đi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatpmn

mở cái hộp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tychuotsmk

Mớ cái thùng xem cũng đc mà

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.