Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Open the box!"

Dịch:Mở cái hộp ra!

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/toc_ngo

Mở cái hộp đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatpmn

mở cái hộp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tychuotsmk

Mớ cái thùng xem cũng đc mà

2 năm trước