"He is not a serious person."

Dịch:Anh ấy không phải là một người nghiêm túc.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DinhHuyLiem

anh ấy là người không nghiêm túc (cũng đúng mà-sao lại sai)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Jimmy-Rr

Y chang bạn! Có lẽ chúng ta phải dịch "like a machine" mới có kết quả đúng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hunglinhpt

anh ấy là một người không nghiêm túc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BichQuyen92

serious nghĩa là đứng đắn hay nghiêm túc cũng đúng mà. hạn hẹp nghĩa quá hjx

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huy506700

Anh ấy không phải là một người nghiêm túc.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PandaMun

Anh ấy không phải là người đứng đắn mà cũng

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.