"He is not a serious person."

Dịch:Anh ấy không phải là một người nghiêm túc.

November 1, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DinhHuyLiem

anh ấy là người không nghiêm túc (cũng đúng mà-sao lại sai)

November 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Jimmy-Rr

Y chang bạn! Có lẽ chúng ta phải dịch "like a machine" mới có kết quả đúng

November 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hunglinhpt

anh ấy là một người không nghiêm túc

January 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/BichQuyen92

serious nghĩa là đứng đắn hay nghiêm túc cũng đúng mà. hạn hẹp nghĩa quá hjx

May 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/huy506700

Anh ấy không phải là một người nghiêm túc.

December 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/PandaMun

Anh ấy không phải là người đứng đắn mà cũng

July 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/-...namsy24...-

"anh ấy ko phải là một người nghiêm túc" vẫn sai, mà sai lại là chữ "KO" , nó bắt ghi "KHÔNG"

July 26, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.