Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is not a serious person."

Dịch:Anh ấy không phải là một người nghiêm túc.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DinhHuyLiem

anh ấy là người không nghiêm túc (cũng đúng mà-sao lại sai)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Jimmy-Rr

Y chang bạn! Có lẽ chúng ta phải dịch "like a machine" mới có kết quả đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hunglinhpt

anh ấy là một người không nghiêm túc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BichQuyen92

serious nghĩa là đứng đắn hay nghiêm túc cũng đúng mà. hạn hẹp nghĩa quá hjx

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huy506700

Anh ấy không phải là một người nghiêm túc.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PandaMun
PandaMun
  • 25
  • 10
  • 2
  • 59

Anh ấy không phải là người đứng đắn mà cũng

2 tháng trước