Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi hỏi xin mỳ ý trắng cho các cô gái."

Dịch:We ask for a white pasta for the girls.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tina_Nguyen_89

Sao lai co "a"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/llvllie.3pie

Pasta đi với "a" ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 43

We ask for a white pasta for the girls

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NngBanMai3

"We ask white pasta for the girls" được không mọi người Tại sao có "for a" vào vậy?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/asian3689

2 for trong 1 câu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/handsomeiswrong

mom spaghetti =]]

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sangthanhnguyen

ask for là hỏi xin à?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Eu0Z0t

đúng rồi bạn

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnhTuan1960

We ask for the white pasta for the girls -> tại sao the ở đây bị sai nhỉ, adm giải thích giúp mình?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/mucnuong_tuong

Dùng "the" với những danh từ đã xác định, "white pasta" ở đây chưa xác định là "white pasta" nào nên chỉ được dùng "a"

2 tháng trước