Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sử dụng ít dầu ăn hơn khi tôi nấu ăn."

Dịch:I use less cooking oil when I cook.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQD82

I use less oil when i cook .... xác nhận đúng

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hungphamkt

Oil? The cooking oil k đc ư?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanminhduc2008

Oil cũng đc mà

2 năm trước