1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The patient's condition chan…

"The patient's condition changes each evening."

Dịch:Tình trạng của người bệnh thay đổi mỗi buổi tối .

November 1, 2014

3 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/calikute

the patient' s condition changes each evening ? sai sao trời?

November 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hnpt99

Condition cũng có nghĩa là trạng thái mà dao không đúng @@

December 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/XuanThanh431809

Trả lời của tôi sai chỗ nào?

May 25, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.