"Thepatient'sconditionchangeseachevening."

Dịch:Tình trạng của người bệnh thay đổi mỗi buổi tối .

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/calikute

the patient' s condition changes each evening ? sai sao trời?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hnpt99

Condition cũng có nghĩa là trạng thái mà dao không đúng @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanThanh431809

Trả lời của tôi sai chỗ nào?

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.