1. Fórum
 2. >
 3. Téma: English
 4. >
 5. A határozószók helye a mondat…

https://www.duolingo.com/profile/peter.kristof.hu

A határozószók helye a mondatban

A határozószót (adverb) mint szófajt, megkülönböztetjük a határozótól (adverbial), mint mondatrésztől. A határozót többféle szófaj (határozószó, igenév, stb.) vagy szócsoport alkothatja, de lehet egy egész mellékmondat is. A részeshatározó az angol terminológia szerint a közvetett tárgy (indirect object), ez megkülönböztetésképpen, külön részbe került.

I. Vázlatos leírás:

A határozószó állhat a mondat elején, közepén (az egyetlen ige előtt, a létige után vagy az első segédige után) és végén.

A mondat elején. Összekötő és határozott időt kifejező határozószók:
However, not everybody agreed.
Tomorrow I’ve got a meeting in the city.

A mondat közepén. Fókuszáló, bizonyosság, teljesség, határozatlan idő, bizonyos módhatározó szók. A több szóból álló határozó nem kerülhet a mondat közepére:
He has even been to Antarctica.
She is definitely older than him.
It is almost dark.
It sometimes gets very windy here.
He quickly got dressed.

A mondat végére kerülnek gyakran: Módhatározók, hely, határozott időt kifejező határozószók:
She brushed her hair slowly.
The children are playing upstairs.
I phone her this morning.

A határozószó az állítmány és tárgy közé nem kerülhet! (l. részeshatározó): Helyes: I very much like my job. (I like -”- my job. HIBÁS!!!)


II. Részletes leírás:

A határozószó állhat a mondat elején, közepén (az egyetlen ige előtt, a létige után vagy az első segédige után), valamint a végén helyezkedhet el.

A határozószó helye a mondatban attól függ:
A. Hogy a határozószó melyik csoportba sorolható:

 • Mód: angrily, happily, fast, slowly, suddenly, well, badly, nicely, noisily, quietly, hard, softly, etc.
 • Határozatlan idő: often, soon, again, early, late, seldom, always, sometimes, generally, usually, ever, normally, frequently, occasionally, rarely, never, etc.
 • Határozott idő: today, yesterday, the day before yesterday, tomorrow, precisely, lately, afterwards, in June, last year, daily, finally, before, eventually, already, soon, last, etc.
 • Hely: here, there, upstairs, around, to bed, in London, out of the window, etc.
 • Összekötő: however, then, next, besides, anyway, etc.
 • Fókuszáló: mainly, also, just, even, only, mostly, either, or, neither, nor, etc.
 • Bizonyosság: certainly, definitely, clearly, obviously, probably, really, etc.
 • Teljesség: completely, practically almost, nearly, quite, rather, partly, sort of, kind, hardly, scarcely, etc.

B. Hogy a mondat állítmányát mi alkotja. Ez abban az esetben érdekes, ha a határozószó a mondat közepére kerül:

 • Egyszerű: egy ige: A határozószó az (fő)ige előtt áll.
 • Létige: „be” ragozott alakja + névszó: A határozószó a létige után áll.
 • Összetett: két vagy több ige: A határozószó az első (ragozott) segédige után áll.

A szabályok két, egymástól független szempont szerint lesznek csoportosítva:
1. Mire vonatkozik a határozószó. 2. Milyen határozószót használunk a mondatban.

1. Mire vonatkozik a határozószó?
1.1 A határozószó az egész mondatra vonatkozik:
1.1.1 A határozószón különösebb nyomaték nincs:

 • Tárgyas, egyszerű ige esetén:
  They wonderfully enjoyed the play.
  I often buy flowers.
  She seldom takes a walk.

 • Összetett ige esetén:
  My brother has never told me this.
  He might easily have perished.
  She had been well instructed.

1.1.2 A határozószón nyomaték van:

 • Mód és határozatlan időt jelölő határozószók állhatnak a mondat elején, vagy a végén:
  He come to see us very early.
  Unfortunately he was not at home when I called.

 • Helyet és határozott időt jelölő határozószók néha a mondat elején, de többnyire a mondat végén vannak:
  I did not see him anywhere.
  We met your brother yesterday.

1.2 A határozószó egy szóra vonatkozik:
1.2.1 Általában az adott szó előtt áll:

I’ll see you in the pub just before eight o’clock.
I’ve read the book almost to end.
Only you could do a thing like that.
I feel really tired.
He always wears a coat, even in summer.
She walked right past me.
We all thought she sang terribly badly.

1.2.2 Ettől eltérően használjuk a következő határozószókat:

 • ago, since, hence a szó után áll.
  Many years ago.
  Two month hence.

 • enough:

 • a melléknév vagy határozószó után áll:
  Good enough.
  He is not tall enough to reach it.
  You know well enough what I mean.
 • a főnév előtt áll:
  We have not enough time.
  There is enough food for ten people.

 • too:

 • Az „is”, „szintén” jelentésben a szó után áll:
  I too, have got a book.
  I have got a book too.

 • A ”nagyon”, „túlságosan” jelentésben a szó előtt áll:
  There are too many mistakes in your exercise.
  You’ve given me five too many.

 • also a szó elött és után is állhat:
  I also will go.
  I will also go.
  Also he said so.

 • only, merely néha elszakad a szótól:
  I only arrived yesterday.
  I only saw him once.
  We have only red roses.

 • not:
  Ha van segédige a mondatban, akkor az után áll:
  I didn't see her for several weeks.
  I haven't got it.
  Ha mondatrészt vagy Infinitive-t tagadunk, akkor a not a tagadott mondatrész előtt áll:
  Not today, but tomorrow.
  I asked him not to go there.

2. Milyen határozószót használunk a mondatban?
2.1 Összekötő határozószó:

 • A mondat elejére kerül:
  Someone of us wanted to change the system, however, not everybody agreed.
  Unfortunately, I couldn't join the party.
  Hours I have waited.

2.2 Határozatlan időt jelentő határozószó:

 • Egyszerű állítmány esetén:
  My husband always goes to work by car.
  We usually go to Scotland in August.
  It sometimes gets very windy here.

 • Létige esetén:
  Jack is always late for the meetings.
  My boss is often bad-tempered.
  I’m seldom late for work.

 • Az összetett ige esetén:
  I have never seen a whale.
  You can always come and stay with if you want to.
  Have you ever played American football?
  We have never been invited to one of their parties.
  She must sometimes have wanted to run away.
  KIVÉTEL: szenvedő szerkezet esetén közvetlenül a Past Participle előtt áll.
  I don't know how it could have been better done.

 • A mondat elejére kerülhet a usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally:
  Sometimes I think I’d live somewhere else.
  Usually I get up early.

 • Az always, never, rarely, seldom, ever nem lehet a mondat elején, kivéve felszólító módban:
  Always look in your mirror before starting to drive.
  Never ask her about her marriage.

2.3 Fókuszáló határozószók:

 • Egyszerű állítmány esetén:
  Your bicycle just needs some oil.
  She neither said thank you nor looked at me.

 • Létige estén:
  She’s my teacher, but she’s also my friend.
  The people at the meeting were mainly scientists.

 • Összetett állítmányesetén:
  He has been everywhere, he has even been to Antarctica.
  I’m only going for two days.

2.4 Bizonyosságot kifejező határozószók:

 • Egyszerű állítmány esetén:
  He probably thinks you don’t like him.
  I certainly feel better today.

 • Létige esetén:
  There is clearly something wrong.
  She is definitely older than him.

 • Összetett állítmány esetén:
  It will probably rain this evening.
  The train has obviously been delayed.

2.5 Teljességet kifejező határozószók:

 • Egyszerű állítmány esetén:
  I kind of hope she wins.

 • Létige esetén:
  It is almost dark.
  The house is partly ready.

 • Összetett állítmány esetén:
  I have completely forgotten your name.
  She can practically read.

2.6. Módhatározószó:

 • A mondat elején:
  Suddenly I had an idea.

 • A mondat közepén:
  She angrily tore up the letter.
  I slowly began to feel better again.

 • A mondat végén:
  He drove off angrily.
  You speak English well.
  She read the letter slowly.

2.7 Helyhatározó. Többnyire a mondat végére kerül:
The children are playing upstairs.
Come and sit here.
She is sitting at the end of the garden.

 • Az elején is lehet:
  At the end of the garden there was a very tall tree.
  Here come your bus. (Fordított szórend!)
  There is Alice.

2.8 Határozott idő. Többnyire a mondat végére vagy az elejére kerül, de lehet középen is:
I’m going to London today.
Today I’m doing to London.
So you finally got here.
I’ve already paid the bill.

2.9 Hangsúlyos határozószó helye. A mondat közepén lévő határozószó a segédige illetve a létige elé kerül:

 • Ha több határozószó egymás mellé kerül, általában a következő a sorrend:
  mód - helye – idő, vagy pontosabban:
  mód + hely + határozatlan idő + határozott idő + cél
  John swims enthusiastically in the pool every morning before lunch to keep in shape.
  A hangsúlytól függően ez módosulhat.

 • A határozószó nem kerülhet az állítmány és tárgy közé (l. részeshatározó).
  Helyes: I very much like my job. (I like -”- my job. HIBÁS!!!)

3. Részeshatározó (indirect object):

A részeshatározó és a tárgy mindig az állítmány után áll.
A részeshatározó és tárgy sorrendje kétféle lehet:

 • részes + tárgy:
  The stepmother gave Snow-White an apple.
 • tárgy + to-részes
  The stepmother gave an apple to Snow-White

 • Ha a tárgy személyes névmás: tárgy + to-részes
  Give it to John.
  Give it to me.

Felhasznált irodalom: Kónya-Ország: Rendszeres angol nyelvtan, Michale Swan: Basic English Usage -> Interneten

November 1, 2014

4 hozzászólás


https://www.duolingo.com/profile/peter.kristof.hu

Ezt a kis bejegyzést két kedves tanulótársunk biztatására írtam. Ennek ellenére, sok évtizedes sikertelen nyelvtanulási tapasztalatom alapján állítom, nem szabad a nyelvtan csapdájába esni! :-)

Ha valami elírást vagy hibát találtok benne, kérem, jelezzétek!


https://www.duolingo.com/profile/gnebeva

Nagyon köszönöm a munkád a határozókról. Magam részéről mindig szívesen olvasom a hozzászólásaid, sokat tanulok ezekből.


https://www.duolingo.com/profile/Viola57

Ez nagyon jo! Koszi!

Tanulj angolul mindössze napi 5 percben. Ingyen.