"Youarenotavictim."

Dịch:Bạn không là một nạn nhân.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

"bạn không là một nạn nhân" cũng sai sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenminhtien39

dung vay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/josemourinhovn

Bạn không phải nạn nhân - vẫn đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ajimm

mình dịch là "bạn không phải là một nạn nhân" có gì sai nhỉ

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.