Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You are not a victim."

Dịch:Bạn không là một nạn nhân.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

"bạn không là một nạn nhân" cũng sai sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenminhtien39

dung vay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/josemourinhovn

Bạn không phải nạn nhân - vẫn đúng

3 năm trước