"Your phone is on your chair."

Dịch:Điện thoại của bạn thì trên cái ghế của bạn.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luyentam

Tôi dịch: Chiếc điện thoại của bạn thì trên chiếc ghế của bạn. Sai ở tiếng "THÌ". Nhưng máy trả lời bỏ chữ CHIẾC, có chữ THÌ lại đúng. Không hiểu nổi!!!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

Nên chấp nhận đáp án "điện thoại của bạn nằm trên ghế của bạn" ...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoa278954

Xin cho biết tôi dịch sai chỗ nào????

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.