Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sản xuất cà phê."

Dịch:They produce coffee.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lploc503

they makes coffee ??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tsukasaren

make số it

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh1701

minh ghet doulingo

1 năm trước