https://www.duolingo.com/dangvu007

Các từ xuất hiện không đều

Mình thấy trong một bài có từ xuất hiện rất nhiều lần nhưng có từ chỉ xuất hiện đúng một lần , nhiều khi đó là từ rất dễ những lại lặp lại cả bốn năm lần liên tục ví dụ như bài về quần áo chằng hạn từ hat xuất hiện liên tục trong khi các từ khác thì chỉ xuất hiện có một lần ? hy vọng sẽ khắc phục được nó

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.