"Issheawoman?"

Dịch:Cô ấy có phải là một người phụ nữ?

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Galuoc00

Cô ấy là một người phụ nữ phải không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Galuoc00

Cô ấy có phải là một người phụ nữ không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vuquangthai

trong tiếng Việt chữ "à" cuối câu và xuống giọng nghĩa là nghi vấn(?) mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LuanNguyen7

Dịch sát nghĩa quá không hay

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kathybaby91

mình trả lời "cô ấy có phải là một người phụ nữ hay không?" sai vì dư chữ "là" , bó tay thật

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanghien

Mình cũng vậy nhưng khác cơ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/toothache16

is she a woman mà cũng đúng

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.