Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is really a great moment."

Dịch:Nó thật sự là một khoảnh khắc tuyệt vời.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongyanggreat

It is really a great moment

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

chữ "moment" mà đọc là cái gì vậy ? Không hiểu nổi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ledaihoang
ledaihoangPlus
 • 15
 • 10
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 139

"It" ở đây dịch là đó cũng được mà. Đâu nhất thiết phải dịch là "nó".

3 năm trước

https://www.duolingo.com/H.T.H
H.T.H
 • 13
 • 13
 • 6

đó cũng không được chứ.hiuhiu...

2 năm trước