"Những quyển sách thì từ những người phụ nữ."

Dịch:The books are from the women.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/OanhLiu

To không hiểu câu lay

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenchi.

tại sao lai phải dùng are trong câu vậy bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangdang703

The books, books có "s" ở phía sau nên là số nhiều bạn nha, vì vậy nên phải dùng "are" thay cho "is"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenchi.

cảm ơn bạn :)

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.