Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những quyển sách thì từ những người phụ nữ."

Dịch:The books are from the women.

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/OanhLiu

To không hiểu câu lay

1
Trả lời2 tuần trước

https://www.duolingo.com/nguyenchi.

tại sao lai phải dùng are trong câu vậy bạn

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangdang703

The books, books có "s" ở phía sau nên là số nhiều bạn nha, vì vậy nên phải dùng "are" thay cho "is"

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenchi.

cảm ơn bạn :)

0
Trả lời1 năm trước