Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you hear me walk at night?"

Dịch:Bạn có nghe tôi đi bộ vào ban đêm không ?

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thangdn1304

Night cũng dịch là buổi tối. vậy ban đêm và buổi tối khác nhau gì ad. Sai vô lý quá.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Conan_KLOP

"nghe đi bộ" là thế nào á nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Sao không có to giữa hear và walk nhỉ rức là do you hear me to walk at night

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thangnv16

Đi bộ vào ban đêm hơi nguy hiểm đấy :v

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Yubuk

Bỏ bớt chữ "vào" cũng được mà?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vonta90

bạn có nghe thấy tôi đi bộ buổi tối không nên đc chấp nhận đáp án này nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Do you hear me walk at night, do you have me walk at night

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anvietdung1

Nghe tiếng tôi đi bộ khác gì nghe tôi đi bộ.vậy mà sai.hài

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 751

bạn có nghe thấy tôi đi bộ ban đêm không

1 tháng trước