Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"a boy"

Dịch:một cậu bé

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhanh21022004

sao lai ko binh vay?

3 năm trước