Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cây cầu thì rất to và rất cao."

Dịch:The bridge is very large and very tall.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vietnq7_2

"The bridge is very big and very high" sao lại sai???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhNhiSunri

đối với đồ vật phải dùng là high, chứ sao lại dùng là tall?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nothingness

I agree with you!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hale0407

Không dùng "so" được à ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LuuGiangNam

high ko được à ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/IceOcean

the bridge is very large and very high sao lại không được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nothingness

Đồng ý với bác - từ "tall" thường chỉ để miêu tả người chứ vật thì phải dùng "high"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanh120578

High chứ sao lại tall

1 năm trước