"You used to give us food."

Dịch:Bạn đã từng cho chúng tôi thức ăn.

November 4, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nvtun

"used to" mình nghĩ đều có thể dịch là "đã từng" hoặc là "từng" đều được. Khi nói "từng" thì mặc định hiểu nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, không nhất thiết phải thêm "đã" vào nhỉ :)

November 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Đồng ý với bạn

June 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

used to: đã thường Đã từng: simple past là đủ ;)

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Nghiaaminh

used to: thường used to swim: thường bơi (chuyện đã xảy ra thường xuyên trong quá khứ)

July 16, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.