Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You used to give us food."

Dịch:Bạn đã từng cho chúng tôi thức ăn.

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
 • 14
 • 13
 • 9
 • 2

"used to" mình nghĩ đều có thể dịch là "đã từng" hoặc là "từng" đều được. Khi nói "từng" thì mặc định hiểu nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, không nhất thiết phải thêm "đã" vào nhỉ :)

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 124

Đồng ý với bạn

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 19
 • 6
 • 6
 • 2
 • 9

used to: đã thường Đã từng: simple past là đủ ;)

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nghiaaminh
Nghiaaminh
 • 24
 • 10
 • 9
 • 552

used to: thường used to swim: thường bơi (chuyện đã xảy ra thường xuyên trong quá khứ)

0
Trả lời2 năm trước