"Youusedtogiveusfood."

Dịch:Bạn đã từng cho chúng tôi thức ăn.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
 • 14
 • 13
 • 9
 • 2

"used to" mình nghĩ đều có thể dịch là "đã từng" hoặc là "từng" đều được. Khi nói "từng" thì mặc định hiểu nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, không nhất thiết phải thêm "đã" vào nhỉ :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 234

Đồng ý với bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3

used to: đã thường Đã từng: simple past là đủ ;)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nghiaaminh

used to: thường used to swim: thường bơi (chuyện đã xảy ra thường xuyên trong quá khứ)

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.