"Vào buổi chiều"

Dịch:In the afternoon

November 4, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DiegoJaviUnlam

Đọc giúp của Duolingo:

Giải thích ngữ pháp

Giới từ dùng trước từ chỉ thời gian

Thời gian Giới từ

Năm: in 1999/2014/2015...

Mùa: in spring/summer/autumn/winter

Tháng: in January/October/December...

Tuần: on Monday/Tuesday/Wednesday...

Ngày: on January 1st/Christmas/my birthday...

Thời gian: at 5 o'clock/3:45/4pm...

Một ngày: in the morning/afternoon/evening

Ngoại lệ: at noon/night/dawn/midnight

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/giaminhperry

fewswuweihiuewgfiuewhfuwihfiuew

February 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vanphong13

nhà nghèo ít học nên h học lại thấy khó ghê

March 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/DuongDucTh1

Mọi người ơi ... em vừa học. Cho em hỏi chung, giới từ, động từ, tính từ là gì vậy ạ?

July 11, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.