"Vào buổi chiều"

Dịch:In the afternoon

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DiegoJaviUnlam
DiegoJaviUnlam
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 24
 • 24
 • 24
 • 23
 • 20
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
 • 5
 • 1006

Đọc giúp của Duolingo:

Giải thích ngữ pháp

Giới từ dùng trước từ chỉ thời gian

Thời gian Giới từ

Năm: in 1999/2014/2015...

Mùa: in spring/summer/autumn/winter

Tháng: in January/October/December...

Tuần: on Monday/Tuesday/Wednesday...

Ngày: on January 1st/Christmas/my birthday...

Thời gian: at 5 o'clock/3:45/4pm...

Một ngày: in the morning/afternoon/evening

Ngoại lệ: at noon/night/dawn/midnight

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giaminhperry

fewswuweihiuewgfiuewhfuwihfiuew

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vanphong13

nhà nghèo ít học nên h học lại thấy khó ghê

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongDucTh1

Mọi người ơi ... em vừa học. Cho em hỏi chung, giới từ, động từ, tính từ là gì vậy ạ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.