"But how?"

Dịch:Nhưng như thế nào?

November 4, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen_Loc

"nhưng làm sao" không được hả ad?

November 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/BoBbyChi1

"nhưng sao" cũng đúng mà

November 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/oneday911

" Nhưng tại sao" ko được ah?

January 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dophuongnd180892

"nhưng như nào" sao sai?

April 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuyyaanhh

bạn ơi nghe tiếng việt cũng kí rồi đó

April 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Danglanhuo

oneday911. how : như thế nào, làm sao. (Tại sao là why) .

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HeartedMar

Mọi người help. Tình thế là trong câu nói không biết khi nào bắt buộc phải dùng mạo từ The. Ai biết giúp vs. Vd: I make soup for "the" staff Thiếu the là sai liền....

January 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phananhtony4c1

nhưng tại sao ko được à? cái gì thế?!!!!

August 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hien95652

Ahihi

October 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThngNguyn248366

" But how " mà nghe It house :)))

January 14, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.