Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó không phải là một ngôi sao mà là một hành tinh."

Dịch:It is not a star, but a planet.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HngAnhL5

Em tưởng cụm (,but) có vai trò là connecter nối 2 mệnh đề đầy đủ chứ. Kiêu S_V", but" S_V ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuannh18

Nghe cứ sai sai

1 năm trước