1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Nó không phải là một ngôi sa…

"Nó không phải là một ngôi sao mà là một hành tinh."

Dịch:It is not a star but a planet.

November 4, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HngAnhL5

Em tưởng cụm (,but) có vai trò là connecter nối 2 mệnh đề đầy đủ chứ. Kiêu S_V", but" S_V ạ?


https://www.duolingo.com/profile/tuannh18

Nghe cứ sai sai


https://www.duolingo.com/profile/Ryan_Rod

but không dùng sau dấu phẩy phải không mọi người?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Không, but có thể dùng sau dấu phẩy


https://www.duolingo.com/profile/taantran1996

có thể dùng để liên kết

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.