"Nó không phải là một ngôi sao mà là một hành tinh."

Dịch:It is not a star but a planet.

November 4, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/HngAnhL5

Em tưởng cụm (,but) có vai trò là connecter nối 2 mệnh đề đầy đủ chứ. Kiêu S_V", but" S_V ạ?


https://www.duolingo.com/profile/tuannh18

Nghe cứ sai sai


https://www.duolingo.com/profile/binh605302

It is not a star but a planet Nó không phải là một ngôi sao mà là một hành tinh

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.