"Chị gái của bạn thì xinh đẹp hơn cô ấy."

Dịch:Your sister is prettier than her.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

sister có nghĩa là chị gái hoặc em gái. Trong mục này chúng ta đang học tính từ so sánh hơn thì "chị gái của bạn=your older sister" thì đúng chứ sao cho là sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangSpacy

Nicer là tốt hơn chứ, khác nghĩa với prettier mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BoHong5

nice cũng có nghĩa là xinh đẹp mà.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangSpacy

Thank you :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BiNam5

Sao chọn câu 3 mà sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chungrada

Ai cho minh hoi cấu trúc than more er là sao vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Your sister is prettier than her, your sister is prettier than her, your sister is prettier than her, my sister is prettier than her

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hathanh1610

she said that her sister is prettier her. She said that her sister is prettier her

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hungdlu
hungdlu
  • 18
  • 12
  • 2

Nicer không thể dịch là xinh đẹp hơn được.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.