"The director has developed a few ideas."

Dịch:Giám đốc đã phát triển một vài ý tưởng.

November 5, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

google nó dịch là "đạo diễn đã phát triển một vài ý tưởng"

đăng lên đây để các bạn tham khảo

November 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/XENLULOZO1

Người quản lí mà sai à

August 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhut_ct

Đạo diễn đã phát triển một số ý tưởng. Bị báo sai?

April 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/khoinhat

sai moi chu y thoi cung noi. Dau phu

July 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HiepNguyen568476

Đạo diễn đã phát triển một ít ý tưởng

February 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Tannguyen832306

Mình nghe a few ideas ko nổi

February 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TinOnEng

ghi từ đạo diễn không được à? haizzz

October 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NiMV12

thi hoan thanh sao khong co since- for z?

March 1, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.