Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The director has developed a few ideas."

Dịch:Giám đốc đã phát triển một vài ý tưởng.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

google nó dịch là "đạo diễn đã phát triển một vài ý tưởng"

đăng lên đây để các bạn tham khảo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/XENLULOZO1

Người quản lí mà sai à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhut_ct

Đạo diễn đã phát triển một số ý tưởng. Bị báo sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khoinhat

sai moi chu y thoi cung noi. Dau phu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiepNguyen568476

Đạo diễn đã phát triển một ít ý tưởng

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Mình nghe a few ideas ko nổi

6 tháng trước