Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You are women."

Dịch:Các bạn là phụ nữ.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jun.like.3

Tại sao lại là các bạn đc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHaiTo

các bạn là phụ nữ mà sai sao ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Baokhue05

Khó nghe "women" hay "woman"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnCngL1

Sao k phải là bạn, you có nghĩa là bạn mà

3 năm trước