"Youarewomen."

Dịch:Các bạn là phụ nữ.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jun.like.3

Tại sao lại là các bạn đc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHaiTo

các bạn là phụ nữ mà sai sao ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Baokhue05

Khó nghe "women" hay "woman"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnCngL1

Sao k phải là bạn, you có nghĩa là bạn mà

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.