"Cô ấy có cái gì?"

Dịch:What does she have?

November 5, 2014

5 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/KronWu

She has what..sai, trong khi He eats what..đúng, ảo

December 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dnghia1611

"what does she has "sao lại sai thế?

November 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/trihao.ngu

Đã does rồi còn has -_-

December 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TranPhuNguyen

have bạn ơi

December 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/p0rtgasdace

ngữ pháp quá cùi.tự dưng mình dịch what did she have :)))

November 11, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.