Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi có rượu vang."

Dịch:We have wine.

3 năm trước

0 Nhận xét