Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Seasons in the sun"

Dịch:Những mùa trong ánh mặt trời

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/genius1611

câu này thì có ý nghĩa như thế nào vậy admin ơi :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/titrn3
titrn3
  • 12
  • 6
  • 6

Đúng thế. Để nghị giải thích thêm. tôi chỉ hiểu đại khái là các mùa tuỳ thuộc vào mặt trời.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/henbim

Mình nghĩ câu này là những mùa có nắng

3 năm trước