Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đi ngủ lúc mười một giờ."

Dịch:I go to bed at eleven.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lenguyenbakhang

Nếu chọn " I go at bed at eleven o'clock. " thì sai như thế nào vậy Ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Chỉ có I go to bed, không có at bed như bạn nói nhé.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lenguyenbakhang

Ok! Tôi đã sai câu này vì đọc không kỹ! Cảm ơn bạn!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tho1511200

Kkkkkkkkk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Joe124127

I sleep at eleven thì sai như thế nào nhỉ

1 tuần trước